Telefon:
(+47) 945 23 308

E-post:

Vigdis.Ruud@khio.no

Nettside:

Interiørarkitektur og møbeldesign

2012

Studiet er praktisk, konkret og lysningsorientert, men det er noe mer...

Vi har en kunstfaglig tilnærming til faget som henvender seg til sansene våre og skal gi assosiasjoner og opplevelse. Det er dialogen mellom det konkrete forklarlige og det abstrakte uforklarlige som gjør faget spennende, utfordrende og komplisert.

Når Hege visualiserer polarskipets Mauds historie ved hjelp av lyset i arkitekturen er den visuelle opplevelsen hele tiden i dialog med den praktiske lysningen. Vandringen i isen, gjennom et fysisk bygg i samspill med lyset gir opplevelsen som gjør at vi er i isen.

Det samme når Malin vil vi skal sanse og fornemme fraværet av maleriene i Nasjonalgalleriet gjennom sitt utvalg av materialer, farger og overflater samtidig som handlingen og de nye funksjonene er ivaretatt. Hvordan visualisere et fravær? Hvordan fortelle en historie og en handling som har vært?

Eller når Renate vil at vi skal ta vare på vårt personlige rom, det kroppsnære rommet i det urbane aktive bylandskapet. Utformingen av de fysiske omgivelsene påvirker oss og legger til rette for en opplevelse.

Når Henrik produserer alle sine prototyper, materialtester og tekniske detaljer er det også en dialog mellom det visuelle uttrykket og den fysiske, direkte opplevelsen av å sitte.

Gjennom sine prosjekter viser studentene kompleksiteten og bredden i faget der hver lille detalj har betydning for det ferdige resultatet og hvor utprøving, utholdenhet og evne til refleksjon har vært tilstede gjennom hele studiet. De har alle en sterk personlig identitet og viser en selvstendig evne til refleksjon og nyskapende konseptuell tenkning samtidig som de setter sitt eget tema inn i en større sammenheng.

Den avsluttende oppgaven for bachelorstudentene i år har vært et samarbeide med OSL om konseptutvikling og utforming av spisesteder i den ny terminalen på Gardermoen.

Hvilke behov har den reisende på Gardermoen? En idè bearbeides til et konsept som igjen blir til en ferdig løsning. Studentene bruker sin kreativitet og sitt personlige uttrykk når de forteller historien om suppen, kaffen eller attåt, som danner grunnlaget for utformingen av spisestedet som skal invitere den reisende og selge produktet.

Med definerte rammer og en felles problemstilling har studentene evnet å utvikle individuelle selvstendige besvarelser som viser forståelse for og innlevelse i situasjonen. Digitale verkt√∏y og teknologi utvikles hele tiden og i rommet mellom det nye og det tradisjonelle finnes det skjæringspunkter som gir studiet og fagområdet helt nye muligheter.

Innholdet utvikles ved at dere utnytter disse mulighetene og fortsetter å bruke personlige erfaringer, innlevelse, kreativitet og evne til refleksjon i eget og andres arbeid til å utforme omgivelser som betyr noe.