Telefon:
(+47) 470 22 877

E-post:

reidar.holtskog@khio.no

Nettside:

Visuell kommunikasjon

2012

Fagområdet Visuell Kommunikasjon ble tidligere omtalt som illustrasjon og grafisk design. Det har utviklet seg etterhvert til å bli et komplekst fagområde som bl.a. omfatter profilering og informasjon om varesalg, tjenester og organisjasjoner foruten å omfatte visuelle interaktive informasjonssystemer og visualisert formidling av tall- og tekstbasert materiale. Lyd, lukt, taktilitet og humor, kan også høre med til virkemidler vi må forholde oss til. Det dreier seg kort og godt om å utvikle ultimate visuelle og audiovisuelle løsninger i forhold til de budskap vi skal formidle og å velge riktige kommunikasjonskanaler i forhold målgruppene vi ønsker å nå. Det kan også være lekende, spørrende, utfordrende og utforskende å bevege seg mot kunstområdet.

Vi er, og har vært med på å formgi hverdagen til folk flest. All emballasje, alle skilt, aviser, blader og bøker, skrifttegn, merker og symboler, er elementer som dette faget omfatter. Vi har derfor et særlig ansvar for hvordan vi praktiserer vårt fagområde i forhold til samfunn og miljø. Våre fagutøvere har utviklet evnen til å tenke løsninger som bygger på kombinasjoner av forskjellig kunnskap som de har kommet over gjennom sin praksis. Vi vet igrunnen ikke mye om lite, men litt om mye. Dette er egenskaper som kan komme til nytte i fremtiden innen mange viktige områder, ikke bare de rent kommersielle.

Årets eksamen for Bachelor-kandidatene er for første gang ikke et gitt prosjekt, men et selvvalgt. Det har gitt hver student mulighet for fordypning innen de områder av Visuell Kommunikasjon som de er spesielt interessert i. Dette er også tilfelle for Master. De søker MA med en beskrivelse av et prosjekt som utvikles gjennom de 2 år dette varer.