Telefon:

(+47) 930 21 419

E-post:

frida_backer_owe@yahoo.no

Frida Backer-Owe

Etter 3 år på Kunsthøgskolen i Oslo har jeg kommet fram til at jeg liker å jobbe mot et håndlaget og illustrativt uttrykk, derfor jobber jeg ofte manuelt med å klippe, lime, tegne og fotografere før jeg jeg jobber videre på macen. Jeg er opptatt av å prøve nye teknikker og liker best når jeg lærer noe nytt for hvert prosjekt.

Mitt avgangsprosjekt

I mitt eksamensprosjekt har jeg valgt å ta utgangspunkt i de fire temperamenter.

De fire temperamenter beskrives som fire ytterpoler i menneskets psyke: Kolerisk, sangvinsk, flegmatisk og melankolsk. Denne inndelingen stammer opprinnelig fra de gamle greske filosofer og bygger blant annet på teoriene til Sigmund Freud, Carl Gustav Young og Rudolf Steiner. Vi har alle de fire temperamenter i oss, men i ulik grad. Temperamentene avspeiler seg i hele adferdsmønsteret vårt, som f.eks. ganglag, humør, aktivitetsnivå og reaksjonsmønster.

Frida Backer-Owe Frida Backer-Owe Frida Backer-Owe Frida Backer-Owe Frida Backer-Owe Frida Backer-Owe Frida Backer-Owe Frida Backer-Owe Frida Backer-Owe