Telefon:

(+47) 98 89 42 39

E-post:

anethonknutsen@gmail.com

Nettside:

cargocollective.com/anethonknutsen

Ane Thon Knutsen

Grafisk designer med spesialisering på kombinasjoner av håndverk og teknologi i designprosesser. Jeg blander ofte visuell kommunikasjon med situasjonsdesign fordi jeg ser på designerrollen som en mulighet til å være «potet», en person som kan brukes til nesten alt.

Av Handling

Et masterprosjekt om taktilitet og tilstedeværelse i visuell kommunikasjon. Avhandlingen er et konseptuelt arbeid som kombinerer teknikk og tematikk. Jeg har forsket på hensiktsmessige kombinasjoner av analoge og digitale teknikker der jeg har brukt boktrykk som utgangspunkt for å utvikle mitt visuelle språk. Å blande tradisjon med ny teknologi skaper nye uttrykk og møtepunkter mellom beslektede fagområder. Jeg har jobbet med å knytte håndverk og design tettere sammen fordi dette gjør det mulig å skape objekter som er vakre fordi de ikke er perfekte. Jeg mener perfeksjon ikke eksisterer i menneskelig forstand. Det er med på å skape avstand og distanse og følelsen av at man ikke er «nok».

Har perfeksjon noensinne vært veien til lykke? Er det ikke bedre å feire at vi avviker fra hverandre, og fokusere på å slappe av og kose oss sammen?

Ane Thon Knutsen Ane Thon Knutsen Ane Thon Knutsen Ane Thon Knutsen Ane Thon Knutsen Ane Thon Knutsen Ane Thon Knutsen Ane Thon Knutsen Ane Thon Knutsen