Malin Skjelland Eriksen

Presence of Absence

Mitt navn er Malin Skjelland Eriksen og jeg er nyutdannet interiørarkitekt fra Kunsthøgskolen i Oslo, hvor jeg har studert i 5 år.

Gjennom hele studieforløpet har jeg hatt en spesiell interesse for arkitektur med kulturminneverdi. Mitt engasjement i debatten om tilpasset gjenbruk og transformasjon av arkitektur med kulturminneverdi, er utgangspunkt for prosjektet. Motivasjonen er å belyse tematikken fra et interiørfaglig perspektiv, der siktemålet er å utvikle metoder og prinsipper for å formgi i eksisterende omgivelser for å bidra til kontinuitet i arkitekturen.

«Presence of Absence» er et undersøkende masterprosjekt om fravær, nærvær, minner, spor og historier i arkitekturen. Hvordan kan arkitekturen med sitt nærvær bidra til fornemmelsen av fravær? Hvordan kan man bruke fraværet av den opprinnelige funksjonen som utgangspunkt for formgivning og utvikling av ny funksjon?

Et scenarisk møte der Nasjonalmuseets bibliotek og arkiv har flyttet inn i et tomt Nasjonalgalleri har utgjort det romlige rammeverket for prosjektet. I dette møtet har jeg jobbet frem en designprosess som fra å starte som praktisk og løsningsorientert, utviklet seg til å handle om å utvikle metoder, prinsipper, definere verdier og om å se det historiske som en inspirasjon.

Et tomt Nasjonalgalleri vil innebære at det oppstår et fravær der sporene som etterlates står som et materielt uttrykk for et materielt innhold. Det handler ikke bare om et materielt fravær, men også om de følelsene og opplevelsene arkitekturen fordrer, arkitekturens immaterielle kvaliteter. Hvordan ivareta stedets ånd i møte med ny bruk? Med motivasjonen å tilrettelegge for en fornemmelse av fraværet, har metodene gått fra å handle om spor av den opprinnelige funksjonen som visuelle bilder og pekere, til å handle om sanselige opplevelser der de opprinnelige og stedlige fenomenene fornemmes i møtet mellom den nye funksjonen og det eksisterende rommet.

Fraværet som en fornemmelse som oppstår via bevegelse i arkitekturen, oppdagelser av spor i rom og mellomrom, materialer og former som inviterer til handlinger der møtene mellom nytt og gammelt skaper et rom man kan gjenkalle stemningen i, samtidig som nye opplevelser setter seg i kroppen og erindringen.

Malin Skjelland Eriksen Malin Skjelland Eriksen Malin Skjelland Eriksen Malin Skjelland Eriksen Malin Skjelland Eriksen Malin Skjelland Eriksen Malin Skjelland Eriksen Malin Skjelland Eriksen