Telefon:

(+47) 450 13 011

E-post:

hege.dedichen@hotmail.com

Hege Homb Dedichen

Jeg er født og oppvokst i Hønefoss. Har tidligere arbeidserfaring fra EFTA Sekretariatet i Brussel, Oslo Børs og Norsk Hydros Internasjonale avdeling i Oslo. Gjorde et karriereskifte i 2007 — først et ettårig grunnkurs i Design ved Designinstituttet, deretter et treårig bachelorstudie i Interiørarkitektur og Møbeldesign etterfulgt av et toårig masterstudie i Design her ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Lyset har fått en sentral rolle i svært mange av oppgavene jeg har gjort under disse studieårene. Jeg samler på «lysopplevelser». Lysopplevelsene jeg hadde som barn er en grunnleggende årsak til at jeg ville studere dette nærmere. Under denne studieperioden har lys utviklet seg fra å være en fascinasjon til å bli et designverktøy. Jeg mener også det er viktig med økt fokus på viktigheten av dagslys på offentlige steder, arbeidsplasser og i hjemmene. Faktum er at vi er mer fokusert og konsentrert i dagslys - og at vi blir trettere i mørke lokaler.

«Dagslys som Narrativt Virkemiddel»

Jeg har villet forske på hvordan vi kan benytte dagslyset som fortellende element og hvordan vi kan overføre det til funksjonelle og estetiske virkemidler i rom. Jeg har brukt lyset til å skape en stemning, fortelle en historie og skape et dynamisk rom som lever med lysets forandringer i takt med tid, vær og årstid.

Jeg lager ikke et interiør som forteller hva besøkeren skal føle og oppleve, men et interiør som tilrettelegger for at det oppstår personlige og kollektive følelser og assosiasjoner. Jeg forteller skipets historie, men kanskje viktigst av alt gir jeg betrakteren rom for å skape sine egne opplevelser og minner.

«Polarskipet Maud i Nytt Lys»

Som forskningssted har jeg valgt Båthallen som ligger ved siden av Fram-museet på Bygdøynes i Oslo og historien handler om Amundsens polarskip «Maud» som nå ligger som et vrak i Hamton Bay, Canada. Skipet ble laget for å nå Nordpolen og tilbrakte mange år fastfrosset i isen. Jeg har villet lage en opplevelse som kan gi assosiasjoner til is.

I disse dager bygges museet for polarskipet Gjøa ved siden av Fram-museet. Bygget får tilsvarende arkitektur som Fram og Båthallen. Ville det ikke være naturlig om alle de tre polarskipene lå ved siden av hverandre - i hvert sitt «naust»?

Hege Homb Dedichen Hege Homb Dedichen Hege Homb Dedichen Hege Homb Dedichen Hege Homb Dedichen