Telefon:

(+47) 905 73 287

E-post:

me@kristinefivemelvaer.com

Nettside:

kristinefivemelvaer.com

Kristine Five Melvær

Kristine Five Melvær fullførte en master i industridesign ved AHO våren 2008. Hun fullførte studier i grafisk design ved Westerdals våren 2010. Under masteren i visuell kommunikasjon ved KHiO ønsket hun å skape synergier mellom disse fagene.

Masteroppgaven «Visuelt språk - fra grafisk kommunikasjon til poetiske objekter» undersøker og utfordrer fagfeltet visuell kommunikasjon ved å definere det som «noe visuelt som kommuniserer». Melvær spør seg om objekter kan være visuell kommunikasjon og om visuell kommunikasjon kan være subtil. De to fagene utforskes og sammenliknes på begge fags premisser. Grafisk designs kommunikative fokus og objekters dimensjonalitet og sanselighet trekkes fram som forskningstemaer. Så gjøres det en serie forsøk, gjennom tre lampeserier og grafisk identitet til Melværs utstilling ved Stockholm Furniture Fair 2012. Lampeseriene Light Jars, Ray og Sunday utforsker subtil visuell kommunikasjon i objekter, mens de grafiske applikasjonene skaper en sanselig ramme rundt objektene.

På bakgrunn av utstillingen ved Stockholm Furniture Fair ble Melvær nominert til «Årets unga designer» i Plaza Awards, og engasjert i flere utstillinger. Påfølgende utstillinger i 2012 er ICFF i New York, Tingenes Tilstand i Oslo, 100% Norway i London og Design Tide i Tokyo. Melvær vil fortsette å jobbe mot utstillinger under eget navn ved siden av arbeidet med grafiske og romlige indentiteter i Dinamo Design.

Foto: Erik Five Gunnerud.

Kristine Five Melvær Kristine Five Melvær Kristine Five Melvær Kristine Five Melvær Kristine Five Melvær Kristine Five Melvær Kristine Five Melvær Kristine Five Melvær Kristine Five Melvær Kristine Five Melvær Kristine Five Melvær Kristine Five Melvær