Marthe Næstby

Marthe Næstby er en klesdesigner som ikke er opptatt av mote, men heller lar seg inspirere av enkeltmennesker. Som designer er hun opptatt av å finne alternative løsninger for produksjon og bruk av klær, og ønsker å bidra til en holdningsendring i forhold til verdier og forbruk.

Marthe likestiller ny design, redesign og gjenbruk, og mikser gjerne disse elementene. Hun lar kundene være med i designprosessen og er opptatt av å vise omtanke for personlighet, kropp og behov som samsvarer med eksisterende garderobe.

Målgruppen er kulturelle prosjekter, og enkeltmennesker med behov for å uttrykke identitet gjennom bekledning.

Fintfolk er et konseptuelt klesdesignprosjekt som omhandler design knyttet til person og garderobe i et livsperspektiv. Med utgangspunkt i eksentrikerens skråblikk på det «normale» fokuserer prosjektet på kritiske spørsmål rundt frihet, identitet, konvensjoner, ritualer, forbruk, materialbruk og produksjon. Designeren har hatt «La collectioneuse» (samleren) som muse i prosjektet og har behandlet sin egen eksisterende samling av klær, materialer og objekter som sitt utgangspunkt for kolleksjonen. Hun har også selv måttet avstå fra å kjøpe nye klær i et helt år som en del av prosjektets research.

Prosjektet har endt opp i tre samlinger. En kleskolleksjon, en blogg og en designfilosofi som er ment som en hyllest til det å være annerledes samtidig som det tar opp viktige spørsmål rundt etikk, konsum og identiet i forhold til klær.

Marthe Næstby Marthe Næstby Marthe Næstby Marthe Næstby Marthe Næstby Marthe Næstby Marthe Næstby Marthe Næstby Marthe Næstby Marthe Næstby Marthe Næstby Marthe Næstby