Telefon:

(+47) 456 06 648

E-post:

renate.alexandersen@gmail.com

Nettside:

renatealexandersen.com

Renate Alexandersen

Jeg har nok alltid vært en undrende og undersøkende person. Jeg søker å se sammenhenger mellom oss mennesker, vårt miljø og det samfunnet vi er en del av. Dette er grunnen til at jeg har valgt å jobbe med arkitektur. Forståelse for menneskers foranderlige behov og adferd inspirerer meg til å skape samfunnsnyttige prosjekter. Min visjon er å skape omgivelser som gir mennesker opplevelse av tilstedeværelse og mening.

Byrom for kontemplasjon

I masterprosjektet ha jeg jobbet med byrom for kontemplasjon. Kontemplasjon betyr å vende fokuset innover. Når mennesker oppnår en kontemplativ tilstand handler det gjerne om en kontakt med sitt indre sjelsliv. En kommer i kontakt med det en har nærmest og bryr seg mest om i livet. I naturen og i sakrale rom finner vi ofte tid og sted for et slikt fokus. Der kan en reflektere, undre seg over egen eksistensielle tilstedeværelse og komme i kontakt meg egen åndelighet. Dette gir en følelse av meningsfullhet. Folk som bor i by har ikke umiddelbar nærhet til uberørt natur i sitt dagligliv. Derfor jobber jeg med å skape steder der mennesker kan oppleve kontemplasjon. I dette prosjektet har fokusert på byrom. Jeg har jobbet med konsepter for passasjer, underganger og mellomrom i byen. Steder som vi daglig passerer eller går igjennom og som ubevisst påvirker oss. Disse rommene kan utformes slik at mennesker kan stoppe opp, ha et åndelig øyeblikk, reflektere og dagdrømme.

romforkontemplasjonintim snitt1 Renate Alexandersen Renate Alexandersen Renate Alexandersen Renate Alexandersen Renate Alexandersen Renate Alexandersen Renate Alexandersen Renate Alexandersen Renate Alexandersen